รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
เรียนหลักสูตร (Your Course)
สถานะ (Status)
1
Jineng Hong
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Diploma in Thai Language for Foreigner
1 Jul 2024 - 31 Dec 2025
กำลังดำเนินการ / In Progress
2
KAUNG KHANT MAUNG MAUNG
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Diploma in Thai Language for Foreigner
1 Jul 2024 - 31 Dec 2025
กำลังดำเนินการ / In Progress
3
SOE HTET MAUNG SOE
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Diploma in Thai Language for Foreigner
1 Jul 2024 - 31 Dec 2025
กำลังดำเนินการ / In Progress
4
OHKAR MAUNG OHKAR MAUNG
ประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Diploma in Thai Language for Foreigner
1 Jul 2024 - 31 Dec 2025
กำลังดำเนินการ / In Progress