รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
2
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
3
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
4
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
5
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
6
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
7
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
8
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
9
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
10
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
11
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
12
test-beer test-beer
13
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
14
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
15
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
16
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
17
LIN HE
กำลังดำเนินการ / In Progress
18
JIANDONG PANG
กำลังดำเนินการ / In Progress
19
JIANDONG PANG
กำลังดำเนินการ / In Progress