รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
Kaung khant maung Maung
กำลังดำเนินการ / In Progress
2
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
3
Ren TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
4
Chen GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
5
Rizza Angeles
อนุมัติแล้ว / Approved
6
Yao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
7
TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
8
GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
9
Yaoqi Song
อนุมัติแล้ว / Approved
10
Mr. Thipphanakorn Laolee
11
11111 222
กำลังดำเนินการ / In Progress
12
KAUNG KHANT MAUNG MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
13
OHKAR MAUNG OHKAR MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress