รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
JIANDONG PANG
กำลังดำเนินการ / In Progress
2
JIANDONG PANG
กำลังดำเนินการ / In Progress
3
LIN HE
กำลังดำเนินการ / In Progress
4
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
5
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
6
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
7
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
8
test-beer test-beer
9
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
10
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
11
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
12
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
13
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
14
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
15
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
16
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
17
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
18
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
19
- -
อนุมัติแล้ว / Approved