รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
2
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
3
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
4
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
5
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
6
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
7
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
8
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
9
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
10
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
11
DING YAQIN DING
กำลังดำเนินการ / In Progress
12
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
13
KAUNG KHANT MAUNG MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
14
OHKAR MAUNG OHKAR MAUNG
กำลังดำเนินการ / In Progress
15
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
16
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
17
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
18
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
19
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
20
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
21
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
22
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
23
- -
24
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
25
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
26
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
27
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
28
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
29
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
30
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
31
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
32
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
33
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
34
- -
อนุมัติแล้ว / Approved