รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
2
Yi Shen
อนุมัติแล้ว / Approved
3
test_beer test_beer
อนุมัติแล้ว / Approved
4
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
5
Ren TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
6
Chen GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
7
Rizza Angeles
อนุมัติแล้ว / Approved
8
Yao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
9
TongYao Ren
อนุมัติแล้ว / Approved
10
GuoBin Chen
อนุมัติแล้ว / Approved
11
Yaoqi Song
อนุมัติแล้ว / Approved
12
Mr. Thipphanakorn Laolee
13
11111 222
กำลังดำเนินการ / In Progress