รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)
1
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
2
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
3
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
4
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
5
- -
กำลังดำเนินการ / In Progress
6
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
7
JIANDONG PANG
อนุมัติแล้ว / Approved
8
LIN HE
อนุมัติแล้ว / Approved
9
- -
10
YONGFU ZHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
11
BAOSHENG WEI
อนุมัติแล้ว / Approved
12
GONGWEN LI
อนุมัติแล้ว / Approved
13
XINGXING YAN
อนุมัติแล้ว / Approved
14
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
15
YEHAO LYU
อนุมัติแล้ว / Approved
16
็HUANHUAN YE
อนุมัติแล้ว / Approved
17
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
18
HONGWEI SHAO
อนุมัติแล้ว / Approved
19
- -
อนุมัติแล้ว / Approved
20
- -
อนุมัติแล้ว / Approved