เปิดรับนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2566

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 283 คน 

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่นักวิจัยมืออาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” (Research Network Sandbox) เพื่อยกระดับศักยภาพนักวิจัย สร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายบริหารการวิจัย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ส่งเอกสาร และ Statement of purpose (SOP) มาที่ E-mail : uppernorth.unrn@gmail.com รายละเอียด และเงื่อนไขในการสมัคร คลิก https://drive.google.com/file/d/1JzQ89XCNEuhpZLEHfncUxZ6Wq0oE5K8z/view?usp=sharing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ข่าว

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ภาพ

ข่าวงานวิจัย