บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 มิถุนายน 2563

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 1313 คน 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยวันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย.63ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 มิ.ย.63)

 

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

ข่าวงานวิจัย