มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 สิงหาคม 2562

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 1376 คน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (http://iss.tlgateway.edu.my/) ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลงทะเบียนที่นี่

 

 

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

ข่าวงานวิจัย